Стъпки за членство:

1. Свалете устава и молбата на Сдружение "АМОР" и се запознайте с тях.

2. Попълнете и сканирайте молбата.

3. Пратете я на адрес: office@amorbg.com.

4. Очаквайте обратна връзка от нас.

В Сдружението се членува доброволно, без ограничения по отношение нанационалност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол и религия. Да бъдеш част от неправителствена организация е една прекрасна и различна възможност. Не я пропускайте!

Екипът на Сдружение "Асоциация за международно обществено развитие" /АМОР/ остава на разположение за въпроси и обратна връзка!

Свържете се с нас!